Keurmerken en onderscheidingen

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij meerdere keurmerken hebben weten te behalen.

PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Op deze prestatieladder hebben wij maar liefst de hoogste trede behaald mét het 30+ certificaat.
Dat maakt dat wij tot de top 10 van de meest sociale ondernemingen van Nederland behoren en bovendien zijn wij de eerste en, tot nu toe enige, in Ermelo!

BKN

Het Keurmerk Kringloop Nederland is in het leven geroepen om professionele kringlooporganisaties de mogelijkheid te bieden zichzelf te onderscheiden. Het keurmerk betekent onder meer dat wordt nagegaan dat kringloopbedrijven hun sociale en milieu doelstellingen vastleggen en operationaliseren, hierover transparant zijn, oog hebben voor hun omgeving, dat arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op collectieve afspraken en dat de interne bedrijfsprocessen op een heldere wijze zijn vastgelegd.


SBB

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Zij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Ook ontwikkelen zij de kwalificatiestructuur en leveren ze stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
De afgelopen 10 jaar hebben wij deze onderscheidingen mogen ontvangen!

Leukste

Slechts 3 maanden (!) na de opening van De Zaak van Ermelo wonnen wij de gemeenteronde van "De Leukste Winkelverkiezing". En we haalden zelfs de zesde plaats in de provinciale ronde!

Groenste

In 2020 wonnen wij de “Groene Pauw Award 2020”. De uitreiking van de Groene Pauw vindt sinds 2018 plaats en wil zo aandacht geven aan duurzame initiatieven.

Toegankelijkste

Wij mogen onszelf de “Meest toegankelijke winkel Ermelo Centrum 2023” noemen. Het jurycommentaar: “De Zaak van Ermelo is heel toegankelijk, brede paden en er is zelfs een rolstoel voor bezoekers die dat nodig hebben”.